Rentréesversammlung 2022

Rentréesversammlung 2022

D’grouss Vakanz geet soulues op en Enn. Esou schued ewei dat ass, freeë mir eis dofir emsou mei fir Iech op eis Rentréesversammlung Samschdes de 17. September bei eise Guiden- a Scoutschalet ze invitéieren. Wanns du Kolegen hues, dei och an d’Guiden a...
Bëschbotzaktioun 2022

Bëschbotzaktioun 2022

Dass eis Natur propper bleift läit eis als Guiden a Scouten natierlech besonnesch um Häerz.♥️ Wei all Joer war duerfir gëschter eis Bëschbotzaktioun, zesumme mam Interesseveräin Quartier Butschebuerg. ♻️ Mat hinnen si mir ënner anerem iwwer...